Ana Pavlaković, dipl.physioth.

Ana - Copy

Diplomirani je fizioterapeut i međunarodni učitelj joge. Stalno je zaposleni predavač na Studiju fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu gdje radi od 2004. godine u nastavi iz područja kliničke kineziologije, preventivne fizioterapije, neurološke fizioterapije, terapijskih vježbi te tehnika facilitacije pokreta. Također, dugogodišnji je predavač anatomije joge u okviru međunarodnih škola za obuku učitelja joge u Zagrebu. Povremeno drži radionice i seminare iz anatomije i fiziologije joge, manualnih asistencija u jogi, vinyasa joge i terapijske joge.

Međunarodnu obuku za učitelja joge prema Yoga Allianceu (RYS 200) završila je 2009. godine u Zagrebu, a 2012. završava napredni program za učitelja Vinyasa joge (RYS 500). Dugogodišnje iskustvo podučavanja joge, u raznim njezinim oblicima, stiče vodeći po centrima i školama joge, u fitness centrima, na konvencijama, skupovima i radionicama, u nastavi na studiju fizioterapije, u radu sa trudnicama te na dječjim festivalima.

Kontinuirano se educira u području joge, fizioterapije i komplementarnih terapija na međunarodnim radionicama, tečajevima i skupovima. Učila je različite stilove joge; Vinyasa, Ashtanga, Jivamukti, Prana flow, Prenatal, Anusara, Acro-yoga i druge, od vrhunskih učitelja. Posebno zadovoljstvo pronalazi u kreiranju fluidnih, izazovnih te zdravlju i prevenciji orijentiranih sekvenci Vinyasa satova joge.


Smatra da bi joga trebala zauzeti ključno mjesto u očuvanju i unapređenju zdravlja čovjeka te prevenciji mnogobrojnih bolesti današnjice. Stoga u fizioterapiju nastoji integrirati jogu, a u jogu uključuje fizioterapiju sa svim njihovim dobrobitima za tijelo, um i duh.

RYT 1