Naslovna / MEDICAL VINYASA YOGA PROGRAM

MEDICAL VINYASA YOGA PROGRAM

Program Medical Vinyasa yoge podrazumijeva dinamičan i fluidan pristup vježbanju čija je svrha unapređenje cjelokupnog zdravlja pojedinca te poboljšanje njegovih funkcionalnih sposobnosti. Vinyasa u prijevodu sa sanskrta znači „smjestiti na poseban način“, što se u kontekstu ovakvog načina vježbanja odnosi na pažljivo i svjesno upravljanje vlastitim tijelom, pokretima i disanjem.

Medical Vinyasa funkcionalna je yoga koju karakterizira holistički pristup usmjeren na poboljšanje mnogih funkcija bitnih za zdravo i kvalitetno funkcioniranje osobe kroz svakodnevni život te prevenciju raznih oboljenja današnjice. Postoje određeni obrasci koje suvremeni čovjek kroz život učestalo koristi i tako stvara mikro-disbalanse na razini tjelesnih sustava, funkcija te participacije u aktivnostima svakodnevnog i socijalnog života. Na zabavan i kreativan način, vinyasa yoga satovi se mijenjaju i prilagođavaju potrebama pojedinca, načinu života suvremenog čovjeka, dinamici grupe ili pak fokusu (funkciji), odnosno temi sata.

Primarni ciljevi ovog pristupa su:
– vratiti organizam u ravnotežu na fizičkom i psihičkom planu ukoliko postoje manji disbalansi
– održati zdrav organizam funkcionalnim i zdravim te spriječiti nastanak disbalansa i bolesti
– unaprijediti funkcioniranje organizma te ga potaknuti na dodatno korištenje vlastitih potencijala


STRUKTURA SATA:
Satovi vinyasa yoge traju 75 minuta. U uvodnom dijelu sata, koji traje oko 10 minuta, osvještavamo i zagrijavamo cijelo tijelo.
Glavni i najveći dio sata uvelike se razlikuje od klasičnog Medical Yoga pristupa, a odnosi se na dinamično, fluidno i ponekad izazovno vježbanje asana te prijelaza između pojedinih asana, popraćeno svjesnim i vođenim disanjem.
Završni dio sata posvećen je relaksaciji te vježbi disanja (pranayama) i meditacije (10-15min). Za vrijeme sata, polaznici povremeno dobivaju manualne asistencije od strane učitelja.

Program Medical Vinyasa yoge osmišlja i vodi Ana Pavlaković, na temelju dugogodišnjeg iskustva i rada u edukaciji, fizioterapiji i yogi.

Ako se želite prijaviti na satove joge, ispunite obrazac za prijavu, a ako imate pitanje o jogi ili našem centru, ispunite obrazac za upit. Odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku.
  • Pročitaj uvjete