STROG ODABIR I PERMANENTNA OBUKA VODITELJA
Medical Yoga Centar jedini u Hrvatskoj postavlja uvjet da voditelji joge mogu postati isključivo osobe s diplomom Kineziološkog fakulteta, apsolventi kineziologije, Višom trenerskom i Zdravstvenim veleučilištem.

Ovo pravilo garancija je da su tijekom studija POLOŽILI ispite iz područja znanosti bitnih za jogu kao što su:
– fiziologija
– kineziterapija
– anatomija
– antropologija
– psihologija
– sportska medicina
– metodika treninga
– praktično učenje i rad sa ljudima (pojedincima i grupom)
– ostali srodni predmeti…

Prije početka rada u Medical Yoga Centru kandidati pohađaju posebnu obuku s naglaskom na učenju o zdravstvenom i terapijskom djelovanju joge u intenzivnom trajanju od 3 mjeseca, dva puta tjedno po 4-5 sati. Obuka se sastoji od:
– praktičnog učenja asana te medicinskom djelovanja asana na tijelo (metodika i teorija učenja vježbi, demonstracija, korekcija)
– učenje o teoriji joge te povezivanju istočnajčkog i zapadnjačkog učenja kroz učenje asana.
– obavezno pohađanje satova joge 3x tjedno uz nadzor voditelja obuke i voditelja Medical Yoga Centra.
– vođenje satova joge uz nadzor voditelja tečaja i voditelja Medical Yoga Centra

Svi voditelji Medical Yoga Centra godišnje prolaze:
– 4 praktična seminara (metodika i teorija učenja vježbi, demonstracija, korekcija)
– 2 seminara anatomije i fiziologije
– 2 seminara teorije joge, meditacije, pranayame

Dovoljno je reći kako je kvalitetna obuka ključ uspješnog vođenja sata, sigurnog vođenja sata te kvalitetnog napretka polaznika. No kako ne bi napredovali samo polaznici i naši voditelji napreduju kroz kontinuiranu obuku.

URED
Dario Mišković, mag.cin. (direktor)
Mirjana Ivanović, prof (zamjenica direktora)
Vlatko Mišković, mag.iur (osnivač, savjetnik)

VODITELJI MEDICAL YOGA CENTRA
Mirjana Ivanović, prof (zamjenica direktora)
Juraj Zobundžija, mag.cin.
Iva Paver, viša trenerska
Mirna Bračić, instruktorica pilatesa i joge
Jana Dobrinić, prof.cin
Ivana Herceg, prof.cin
Maja Severović, prof.cin
Margareta Magdalenić, dipl. fizio.
Neven Kos, mag.cin.
Marta Janković Mach, mag.cin
Mateja Gadžić, studentica Kineziološkog fakulteta
Ana Pavlaković, dipl. physioth.
Tena Matolić, studentica  Kineziološkog fakulteta
Gordana Pikutić, mag.cin.
Valentna Galić, dipl. physioth.